Life

O Programa de Medio Natural e Acción polo Clima (LIFE) é o instrumento financeiro da Unión Europea dedicado ao ambiente para o período 2014-2020.

O seu obxectivo xeral baséase en catalizar os cambios no desenvolvemento e a aplicación das políticas mediante solucións e mellores prácticas para lograr os obxectivos medioambientais e climáticos, así como mediante a promoción de tecnoloxías innovadoras en materia de medio natural e cambio climático. Debe apoiar, así mesmo, a aplicación do Programa Xeral de Medio Natural da Unión ata 2020 “Vivir ben, respectando os límites do noso planeta”.

O programa LIFE divídese en dous subprogramas con tres áreas prioritarias cada un deles.

Subprograma Medio Natural

  • Medio natural e eficiencia no uso dos recursos
  • Natureza e biodiversidade
  • Gobernanza e información medioambientais

Subprograma Acción polo Clima

  • Adaptación ao cambio climático
  • Mitigación do cambio climático
  • Gobernanza e información climáticas

O programa LIFE está xestionado pola Comisión Europea e a Autoridade Nacional no Estado español é o Ministerio para a Transición Ecolóxica, a través da Subsecretaría.

Máis información: