Depurar para

recuperar

a bacia do río Limia

innovador

Un enfoque

que integra medidas

preventivas e de rexeneración

Control

Xestión de fertilizantes

Tratamento

Lagoas

artificiais

Rehabilitación

Leitos

fluviais

Tratamento

Pozas

areeiras

Actualidade

  • Life Rexenera Limia pon á súa disposición unha completa galería multimedia onde poderán ver todos os vídeos relacionados coa execución das actividades do proxecto. Accede á galería mediante esta ligazón....

  • O proxecto Life Rexenera Limia presentou o seu informe Layman, que ofrece unha visión xeral de como se desenvolveu ao longo de tres anos esta iniciativa orientada ao desenvolvemento de solucións demostrativas para reducir a eutrofización de orixe agrogandeira na conca do río Limia. O documento permite...

  • Está aberto o prazo para a apresentação de consultas prévias aos assuntos e organizações mais representativos potencialmente afetados pelo futuro “Lei do Sistema Integrado de Gerenciamento de Resíduos Pecuários Gerados nas Granjas da Comunidade Autônoma da Galiza”, promovido pela Diretoria. Geral das Indústrias Pecuária, Agricultura...

  • A Consellería de Medio Ambiente confirmou que a Dirección Xeral de Calidade ratificou a declaración ambiental estratéxica do proxecto sectorial, de incidencia supramunicipal, das areneras da Limia. Con esta DAE establécense,segundo a Xunta, as condicións para a explotación e medidas para a restauración (Plan de...