A Xunta valida o plan ambiental para recuperar as areneras limianas

A Xunta valida o plan ambiental para recuperar as areneras limianas

A Consellería de Medio Ambiente confirmou que a Dirección Xeral de Calidade ratificou a declaración ambiental estratéxica do proxecto sectorial, de incidencia supramunicipal, das areneras da Limia. Con esta DAE establécense,segundo a Xunta, as condicións para a explotación e medidas para a restauración (Plan de Restauración Marco), co obxectivo de recuperar-tras o abandono da actividade mineira- un ecosistema parecido á antiga Lagoa de Antela.

Faise pública no DOG a Resolución do 19 de xuño de 2019 pola que se formula a declaración ambiental estratéxica correspondente ao procedemento de avaliación ambiental estratéxica do proxecto sectorial Areneras da Limia nos concellos de Sandiás e Vilar de Santos, promovido por Áridos Antelanos, S.L., Corporación Arenera dá Limia, S.L., Graveras Castro, S.L. e Manuel Jardón Dapoza, en cumprimento do disposto na devandita resolución.

Esta declaración non supón o estudo de impacto ambiental definitivo. Supón un informe preceptivo e determinante do órgano ambiental co que conclúe a avaliación ambiental estratéxica ordinaria que avalía a integración dos aspectos ambientais na proposta final do plan.

Dentro do LIFE Rexenera Limia contémplase a “RECUPERACIÓN E INTEGRACIÓN NO CICLO HIDROLÓXICO DE CHARCAS ARENERAS ABANDONADAS PARA A XERACIÓN DUN SISTEMA LAGUNAR QUE POTENCIE A CAPACIDADE DE FILTRADO DO CURSO FLUVIAL”,enmarcada dentro da Acitvidad B4 do proxecto.

Consulte máis información nesta ligazón e a súa Declaración Ambiental Estratéxica nesta dirección.