Ámbito de actuación

You are here: Home / Ámbito de actuación

O Proxecto LIFE REGENERA LIMIA ten como área xeográfica de actuación directa a Comarca de A Limia onde implementaranse as solucións demostrativas enfocadas a frenar o deterioro da auga así como as accións preparatorias e de sensibilización e información.