Cinco anos de ensaio e actuacións na comarca

Cinco anos de ensaio e actuacións na comarca

A Confederación Hidrográfica Miño Sil (CHMS) confirma que o 80% das leiras dedicadas ao cultivo de pataca na comarca de A Limia utilizan o Sistema de Control Integrado de Xestión de Fertilizantes e Abonos, implantado a través do proxecto LIFE Rexenera Limia, cuxo principal obxectivo é compatibilizar a actividade agraria e gandeira co bo estado das masas de auga da comarca. Logrou este reto, mediante a participación de 551 propietarios de máis de 3.300 leiras, equivalente a unha superficie de 7.000 hectáreas, un 50% dedicadas ao cultivo da pataca.

Fonte: Faro de Vigo