Continúan os traballos de recuperación de humidais en Lagoa da Antela

Tres empresas ourensás Graveras Castro, Corporación Arenera dá Limia e Áridos Antelanos, están a realizar labores de “recuperación ambiental” de espazos escavados con recuperación de humidais en Lagoa de Antela. Estas actuacións súmanse ao proxecto “LIFE Rexenera Limia”, que despregou desde o mes de setembro a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil baixo o objectivo de potenciar o “efecto fluvial natural de redución de presenza de nutrientes provocando a recirculación da auga pola antiga canle do río Limia e recuperando a súa chaira de inundación nos períodos húmidos”.

Fonte: La Región

Leave a Reply

Your email address will not be published.