O Sistema de Control Integrado de Xestión de Fertilizantes e Abonos en Chans Agrarios implantouse en 3040 parcelas

O Sistema de Control Integrado de Xestión de Fertilizantes e Abonos en Chans Agrarios implantouse en 3040 parcelas

O Sistema de Control Integrado de Xestión de Fertilizantes e Abonos en Chans Agrarios (SCIGFASA) pretende advertir e informar o agricultor ou dono do pasto sobre o nivel de saturación de nutrientes orgánicos nos chans agrarios de acordo ás súas características edafológicas, tipo de parcela, localización e tipo de usos, para desta maneira optimizar o abonado de acordo aos requirimentos necesarios.

Sen dúbida as boas prácticas agrícolas contribuirán a optimizar a calidade da auga na Comarca da Limia, xa son 465 agricultores son asesorados a través do Sistema de Control Integrado de Xestión de Fertilizantes e Abonos de Chans Agrarios posto en marcha por INORDE nun total de 3040 parcelas.

O Proxecto Life Rexenera Limia traballa pola sustentabilidade ambiental, económica e social da actividade agraria na Limia.