Pozas areeiras

You are here: Home / Pozas areeiras

Restauraranse e recuperaranse antigas areeiras abandonadas como zonas de brañas e farase a súa conexión hidrolóxica-hidráulica coa canle da lagoa de Antela. Esta nova lagoa terá carácter permanente, contribuíndo, así mesmo, ao cumprimento coa obrigatoriedade de restauración ambiental que a normativa establece. Dada a presenza de máis pozas de areeiras abandonadas, preténdese estender esta experiencia na bisbarra.