NP-O proxecto LIFE Rexenera Limia demostra que coa implicación do sector agrogandeiro mellorará a calidade das augas da Limia

NP-O proxecto LIFE Rexenera Limia demostra que coa implicación do sector agrogandeiro mellorará a calidade das augas da Limia

  • O uso de boas prácticas en agricultura e gandería é a clave para manter unha actividade produtiva ambientalmente sustentable.
  • O 80% das leiras destinadas ao cultivo de pataca xa forman parte do novo Sistema de Control Integrado de Xestión de fertilizantes.
  • LIFE Rexenera Limia permitiu recuperar tramos fluviais aumentando o poder de depuración natural na comarca e tamén conseguiu.

Consulta a Nota de Prensa