Regulamento (UE) 2019/1009 sobre a posta a disposición no mercado dos Produtos Fertilizantes

Regulamento (UE) 2019/1009 sobre a posta a disposición no mercado dos Produtos Fertilizantes

O novo Regulamento que entrará en vigor a partir do 16 de xullo de 2022, entre outros aspectos, promove o uso de materiais reciclados ou orgánicos co fin de fertilizar establecendo condicións harmonizadas para a posta a disposición no mercado dos fertilizantes producidos a partir de tales materiais en todo o mercado interior. Se se promovese un maior uso dos nutrientes reciclados contribuiríase máis a desenvolver a economía circular e permitiríase un uso máis eficiente dos nutrientes en xera.

Consulta o Regulamento (UE) 2019/1009