Xestión de Fertilizantes

You are here: Home / Xestión de Fertilizantes

 

  • Resultados

    O proxecto LIFE REGENERA LIMIA esta implementando un sistema integrado de xestión de fertilizantes e abonos orgánicos, pretendendo obter unha ferramenta cara aos agricultores da Comarca da Limia, que lle permitan realizar a xestión da súa explotación en canto a nutrición dos seus cultivos dunha maneira máis rendible posible.

    O obxectivo principal é entender a rendibilidade en relación a dous aspectos fundamentais, en primeiro lugar,preténdese que esta ferramenta permita optimizar as achegas de nutrientes aos diferentes cultivos buscando aumentar a relación beneficios/gastos mediante o aforro posible no consumo de insumos agrícolas; pero todo iso sen descoidar a rendibilidade ambiental e social que postula que un maior coidado do medio ambiente non fará se non máis que aumentar os beneficios xa non só da nosa explotación senón tamén da comunidade na que desenvolvemos a nosa actividade.

 

SISTEMA INTEGRADO DE XESTIÓN DE FERTILIZANTES E ABONOS ORGÁNICOS

REALIZACIÓN

Análise dos chans que nos permitirán coñecer o estado nutricional do chan.

LOCALIZACIÓN

Xeograficamente teranse posicionadas as parcelas de cultivo que nos permitirá coñecer a influencia dos distintos factores xeoclimáticos que poderían exercer nos nosos cultivos,como poden ser zonas encharcables ou a proximidade a canles de auga.

PARCELAS PILOTO

A creación dunha rede de parcelas poderanse coñecer os datos para o correcto axuste do sistema que permiten coñecer a través dos agricultores colaboradores os defectos e virtudes do mesmo.

Funcionamento do sistema

Posta a punto e control do sistema